piątek, 19 lipca, 2024

Polityka prywatności

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób gromadzane są, wykorzystywane, przechowywane oraz chronione dane osobowe naszych użytkowników. Naszym celem jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony prywatności oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi ochrony danych osobowych.

1. Gromadzenie Danych Osobowych

Gromadzimy dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji naszych usług oraz celów określonych w niniejszej Polityce Prywatności. Dane osobowe mogą być zbierane podczas rejestracji na naszej platformie, korzystania z naszych usług, kontaktu z nami, wypełniania ankiet lub formularzy.

Przykładowe dane osobowe, które możemy gromadzić:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Dane adresowe

2. Wykorzystywanie Danych Osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane w celu:

 • Zapewnienia dostępu do naszych usług i funkcji
 • Obsługi zapytań oraz udzielenia wsparcia technicznego
 • Wysyłania informacji marketingowych lub promocyjnych (o ile wyraziłeś/łaś na to zgodę)
 • Doskonalenia naszych usług oraz dostosowywania ich do Twoich preferencji
 • Analizy zachowań użytkowników w celach statystycznych i badawczych

3. Udostępnianie Danych Osobowych

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody, chyba że jest to niezbędne do realizacji naszych usług lub zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

4. Ochrona Danych Osobowych

Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą, zmianą lub uszkodzeniem. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie upoważnione osoby, które są zobowiązane do zachowania poufności tych informacji.

5. Prawa Użytkowników

Użytkownicy posiadają następujące prawa związane z danymi osobowymi:

 • Prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych
 • Prawo do usunięcia danych osobowych (w określonych sytuacjach)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych do innego podmiotu
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach
 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody)

6. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie w wyniku rozwoju naszych usług lub zmian w przepisach prawnych. Aktualizacje Polityki Prywatności zostaną opublikowane na naszej stronie internetowej, a użytkownicy zostaną poinformowani o istotnych zmianach.

W razie dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczących naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt poprzez [adres e-mail admin@allgroop.pl]

Ostatnia aktualizacja: [23.08.2023]

Podpis: [Allgroop.pl]